Første arrangement på Lambertseter gård etter pandemien skjer søndag 26. september 2021. Da holder vi åpen dag for hele Nordstrand bydels befolkning. Vi åpner kl. 12:00 og holder på til 16:00. Hensikten er å vise at vi har brukt koronatiden godt. Gården skinner nå...

les mer