Vår historie

Lambertseter gård har opprinnelse fra 1825 slik du ser den idag, men på samme tomt som den står nå, har det faktisk vært bygninger siden 1500-tallet. Sammen med den  eneste gjenværende husmannsplass Bråtan, som ligger lenger øst nede på en høyde over Europaveien, er det kun disse to bygninger fra 1800-tallet igjen på Lambertseter. De er bevaringsverdige og står på Byantikvarens gule liste.

Vår historie

Lambertseter gård ligger i Bydel Nordstrand i Oslo. Den har gitt navn til drabantbyen Lambertseter, og har status som verneverdig kulturminne. Hovedbygningen fra 1825 er bevart. Bygningen ligger mellom Lambertseter skole og Langbølgen 4-6.

Det er noe uklart når gårdsdriften på stedet oppstod, men gården nevnes under navnet Sæter på 1500-tallet. Tidlig på 1600-tallet ble gårdsdriften overtatt av en borger i Oslo ved navn Lambert, noe som ga gården dens nåværende navn. I 1660-årene kom gården i assessor Niels Tollers eie.

Det var flere husmannsplasser under Lambertseter, og i folketellingen i 1801 hadde gården og plassene til sammen 23 beboere. Ved folketellingen i 1865 var tallet vokst til 62, før det senere gikk noe ned.

Fra 1913 drev seinere stortingsmann Arne Rostad gården, men i 1918 ble den solgt til skipsreder Mathias Jørgensen.

Lambertseter gård 1959. Veien i forgrunnen er Langbølgen i dag. Fotograf: Frode Rinnan.

Husmannsplassen Seterbråten under Lambertseter ble leid ut av Ekebergbanen fra 1933 som bolig for ansatte i Ekebergbanen. Kåre Guttormsen, konduktør på Ekebergbanen bodde der fra 1956 til 2007. Bilde er fra 1992.  Fotograf: Ivar Sekne.

Like etter første verdenskrig solgte Jørgensen mesteparten av jorda til kommunen. Planene om en storstilt utbygging hadde tatt form allerede i 1934, men krigen hadde satt en stopper for gjennomføringen.

Det var først ved kommunesammenslåingen i 1948 at den nye og større Oslo kommune fikk overta Lambertseterskogen. Tidlig på 50-tallet kom de første blokkene opp, samtidig som gårdsdriften ble avviklet. Mesteparten av boligmassen ved gården ble solgt til kommunen eller revet i løpet de neste årene.