+47 2228 2969 (Aut. sentralbord) post@lambertsetergaard.no

Vår historie

Lambertseter gård har opprinnelse fra 1825 slik du ser den idag, men på samme tomt som den står nå, har det faktisk vært bygninger siden 1500-tallet. Sammen med den  eneste gjenværende husmannsplass Bråtan, som ligger lenger øst nede på en høyde over Europaveien, er det kun disse to bygninger fra 1800-tallet igjen på Lambertseter. De er bevaringsverdige og står på Byantikvarens gule liste.

Vår historie

Lambertseter gård ligger i Bydel Nordstrand i Oslo. Den har gitt navn til drabantbyen Lambertseter, og har status som verneverdig kulturminne. Hovedbygningen fra 1825 er bevart. Bygningen ligger mellom Lambertseter skole og Langbølgen 4-6.

Det er noe uklart når gårdsdriften på stedet oppstod, men gården nevnes under navnet Sæter på 1500-tallet. Tidlig på 1600-tallet ble gårdsdriften overtatt av en borger i Oslo ved navn Lambert, noe som ga gården dens nåværende navn. I 1660-årene kom gården i assessor Niels Tollers eie.

Det var flere husmannsplasser under Lambertseter, og i folketellingen i 1801 hadde gården og plassene til sammen 23 beboere. Ved folketellingen i 1865 var tallet vokst til 62, før det senere gikk noe ned.

Fra 1913 drev seinere stortingsmann Arne Rostad gården, men i 1918 ble den solgt til skipsreder Mathias Jørgensen.

Lambertseter gård 1959. Veien i forgrunnen er Langbølgen i dag. Fotograf: Frode Rinnan.
Husmannsplassen Seterbråten under Lambertseter ble leid ut av Ekebergbanen fra 1933 som bolig for ansatte i Ekebergbanen. Kåre Guttormsen, konduktør på Ekebergbanen bodde der fra 1956 til 2007. Bilde er fra 1992.  Fotograf: Ivar Sekne.
Like etter første verdenskrig solgte Jørgensen mesteparten av jorda til kommunen. Planene om en storstilt utbygging hadde tatt form allerede i 1934, men krigen hadde satt en stopper for gjennomføringen.

Det var først ved kommunesammenslåingen i 1948 at den nye og større Oslo kommune fikk overta Lambertseterskogen. Tidlig på 50-tallet kom de første blokkene opp, samtidig som gårdsdriften ble avviklet. Mesteparten av boligmassen ved gården ble solgt til kommunen eller revet i løpet de neste årene.

Lambertseter Gård

Lambertseter Gård eies av Oslo kommune, ved Kulturetaten, men drives av Foreningen for Lambertseter Gård, stiftet i 1956.

Kontaktinformasjon

Langbølgen 2C, 1154 Oslo

post@lambertsetergaard.no

+47 22 28 29 69

Leiebetingelser

Ved forespørsel om leie må det opplyses hva slags selskap det dreier seg om. Leietakerne må ta hensyn til at Lambertseter gård er en bevaringsverdig bygning. Vi leier derfor ikke ut til «tradisjonelle» ungdomsfester med alkoholservering.

Les alle betingelser