+47 2228 2969 (Aut. sentralbord) post@lambertsetergaard.no

Styret i Foreningen for Lambertseter gård arbeider hundrevis av timer uten honorar til best for gården og bydelen. Vårt ønske er å tilby rimelige lokaler til bydelens innbyggere på “non profitt” basis i bygningen som foreningen leier og forvalter fra Oslo Kommune v/Kulturetatet (KUL). Samtidig må vi passe på at vi ikke går i underskudd. Hvert år må det sette av penger til vedlikehold og uforutsette utgifter. Det er en utfordring vi foreløpig har mestret takket være gode hjelpere og venner av Lambertseter gård. Mange setter pris på denne staselige bygningen i midtpunktet av Lambertseter der den nå skinner i sin beste prakt – både utvendig og innvendig etter fem års intensiv renovering. Dette kan vi takke takke alle gode donorer og givere for – og ikke minst – Oslo Kommune v/Kulturetaten.

Har du lyst til å bli giver du også? Alle bidrag monner og mottas med takk med denne diplom som du kan bli den neste til å motta ved å donere oss et valgfritt beløp til VIPPS 135473, eller betale til vår Sparebank1 konto 9863.05.11003 tilhørende Foreningen for Lambertseter gård.