Velkommen til

Lambertseter Gård
 
HistorienTa Kontakt

OM GÅRDEN

Lambertseter gård, oppført i 1825, eies av Oslo kommune og forvaltes av Foreningen for Lambertseter Gård. Foreningen tilrettelegger for at gården skal være en sosial og kulturell møteplass for lokalbefolkningen, med gode og rimelige lokaler til organisasjonsliv og kulturelle arrangementer. Vi leier også ut til annen møtevirksomhet og konferanser så langt plassen rekker. Gården er dessuten godt egnet til dåps- og navnefester, konfirmasjoner, brylluper, minnestunder og ulike jubileer.

LEIE LOKALER
Vi har 2 etasjer med 4 ulike lokaler som er mulig å leie.

Vår 1. etg har lokalene STORSTUA og salongen BRÅTAN

Vår 2 etg har BAKKERUD OG BJØRNHOLTET

Lokalene er godt egnet til små og store møter og arrangementer som dåpsselskaper

og navnefester, konfirmasjoner og minnestunder.

LEIEBETINGELSER

Ved forespørsel om leie må det opplyses hva slags selskap det dreier seg om. Leietakerne må ta hensyn til at Lambertseter gård er en bevaringsverdig bygning. Vi leier derfor ikke ut til «tradisjonelle» ungdomsfester med alkoholservering.

Bygningen er også klassifisert som et spesielt brannvernobjekt og underlagt strenge regler. Det handler blant annet om sikkerheten til de som befinner seg i huset. Leietakerne må utvise stor forsiktighet med elektriske apparater og omgang med åpen varme, samt sette seg inn i hvor rømningsveier, brannslukningsapparater og brannslanger er.

Les alle betingelser

KONTAKTINFORMASJON

 

Langbølgen 2C, 1154 Oslo

post@lambertsetergaard.no

+47 22 28 29 69

Lambertseter Gård eies av Oslo kommune, ved Kulturetaten, men drives av Foreningen for Lambertseter Gård, stiftet i 1956.