+47 2228 2969 (Aut. sentralbord) post@lambertsetergaard.no

Om gården

Lambertseter gård er drabantbyens eldste og flotteste kulturminne, med en historie om gårdsdrift tilbake til tida før Svartedauden. Grunnmuren til dagens gårdsbygning kan være fra 1700-tallet, mens det meste av selve bygningen trolig er fra 1825.

Utbyggingen av drabantbyen begynte tidlig på 1950-tallet, og i 1956 gikk de frivillige organisasjonene på Lambertseter sammen og dannet Foreningen for Lambertseter gård. Foreningen arbeidet hardt i to år med dugnader og innsamlingsaksjoner for å sette gården i stand til å bli det sentrale samlingsstedet for folk og foreninger i den nye drabantbyen.

Her får du et inntrykk av eiendommen til Lambertseter gård før utbygging. Bilde er tatt i 1950.
Fotograf: Fjellanger/Widerøe. Rettighetshaver: Oslo Bymuseum.

Dette bilde er laget av billedkunstner Rolf Jørgensen fra Lambertseter.
Her ser vi arbeid på gården før drabantbyutviklingen.
Fotograf: Harald Opheim.

Så, den 3. juni 1958 ble Lambertseter gård innviet som samfunnshus under stor festivitas.

Her fra Foreningen for Lambertseter gårds arkiv:

«Lambertseter Gård ble offisielt og høytidelig innviet til sitt formål den 3. juni 1958. Selve åpningen ble foretatt av byens ordfører Rolf Stranger, som foretok den høytidelige flaggheising og overlot den fremtidige drift av gården som foreningshus til gårdens styre. Som gjester til den etterfølgende sammenkomst var invitert Oslo Formannskap, Rådmennene, Utvalget for Samfunnshus, representanter for OBOS og Leiegårdskontoret. Videre de utførende arkitekter, byggelederen og formannen for arbeiderne samt overlærer ved Lambertseter Skole. Likedan representanter for Oslopressen. Dessuten foreningens representantskap. Lambertseter Skoles guttemusikkorps bisto på en utmerket måte ved anledningen.»

Sommeren 2018 hadde Lambertseter gård fungert som samfunns- og kulturhus i 60 år, noe som ble feiret med en stor familiefest! Men gården trenger et løft, en skikkelig oppussing og opprustning av bygningsmassen, en fornyelse av inventar og innredning og en hage som blomstrer og er egnet for utendørs samlinger. I tillegg til hjelp fra Oslo kommune ved Kulturetaten, fra OBOS og fra Bydel Nordstrand trenger vi støtte av mange slag fra beboere og foreninger på Lambertseter og Nordstrand.

Lambertseter Gård

Lambertseter Gård eies av Oslo kommune, ved Kulturetaten, men drives av Foreningen for Lambertseter Gård, stiftet i 1956.

Kontaktinformasjon

Langbølgen 2C, 1154 Oslo

post@lambertsetergaard.no

+47 22 28 29 69

Leiebetingelser

Ved forespørsel om leie må det opplyses hva slags selskap det dreier seg om. Leietakerne må ta hensyn til at Lambertseter gård er en bevaringsverdig bygning. Vi leier derfor ikke ut til «tradisjonelle» ungdomsfester med alkoholservering.

Les alle betingelser