GÅRDEN ÅPNER GRADVIS

Første arrangement på Lambertseter gård etter pandemien skjer søndag 26. september 2021. Da holder vi åpen dag for hele Nordstrand bydels befolkning. Vi åpner kl. 12:00 og holder på til 16:00. Hensikten er å vise at vi har brukt koronatiden godt. Gården skinner nå både utvendig og innvendig etter omfattende oppussing samt oppgradering av hagen. Vi i Foreningen For Lambertseter Gård er stolte av forvandlingen og vil gladelig gjøre omvisning for bydelens innbyggere.

Velkommen til “visning” og enkel servering.