+47 2228 2969 (Aut. sentralbord) post@lambertsetergaard.no
Lambertseter Gård, et sted å høre til…

Lambertseter Gård, et sted å høre til…

 Hittil i 2022 har driften av gården fungert som normalt. Noen små tekniske problemer har vi hatt. Avløpet fra gården knakk på flere steder og toalettene tettet seg. Men kommunen ved KUL var raskt på plettet og gjorde foreløpige utbedringer. Nå i september/oktober er...