+47 2228 2969 (Aut. sentralbord) post@lambertsetergaard.no

UTLEIEBETINGELSER

UTLEIEBETINGELSER – PRISER – PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Av hensyn bygningen og til nabolaget står det i våre kontrakter og tidvis engasjerer vi også vaktselskap til å kontrollere at fristen for å forlate bygningen rolig når det skjer langt over midnatt, da vi forventer at det tas hensyn til nærliggende nabolag.

 Gårdskontoret er bare betjent sporadisk, og vil man bese lokalene selv er det stort sett bare å komme ca. kl. 1745 alle hverdagskvelder da forenings- og kulturlivet er aktivt hele året bortsett fra de viktigste ferier.

Kontrakter inneholder opplysning om når det kan hentes nøkler før et selskap/arrangement.

Vår 1. etg. : Storstua m/salongen Dalen i forlengelsen og salongen Bråtan.

Etasjen består av Storstua, med forlengelsen inn i salongen Dalen. Et  eget lokale i tilknytning heter Bråtan. Det er et fullt ut utstyrt kjøkken med alle typer glass i denne etasjen som også har to toalettrom og innebygd veranda. Fra verandaen er det  utgang til den sydvendte hagen som i sommertiden kan benyttes frem til kl. 22. 00. Da må selskapet trekke inn av hensyn til naboene nær ved. Ved bordsetting til selskaper

der det nytes alkohol tillater Brann -og regningsetaten inntil 55 til bords.

Leiesatser:

Fredager  og lørdager er leien kr. 5300,-  + renholdstjenester (se nedenfor) når lokalene overtas kl. 09.30 samme morgen  til festavslutning kl. 01.00 natt til neste dag, med derpå følgende opprydning. Når lørdager leies er det anledning til å ”frikjøpe” fredager, hvis den er ledig, for kr. 2000,-  til forberedelser.

Det er da også anledning til å kunne ta vare på restemat i våre store kjøleskap/fryseboks, etter nærmere avtale, for henting av det innen kl. 11.00 på søndag. Leie fra fredag til søndag, f.eks til bryllupsselskaper, har egne prisvilkår som avtales nærmere.

Kr. 3200,- + renholdstjenester (se nedenfor) for lørdag eller søndag til privat selskapsbruk, så som navnefester, konfirmasjons-og dåpselskaper eller som ”honnørpris” ved 90 + selskaper som avsluttes senest  kl. 22.00.  

Oppvask og renhold : Bruk av kaffeservise inngår i leieprisen. Det er ellers tillegg, avhengig av antall gjester og hvorvidt selskapet har en omfattende servering eller ikke , på mellom kr. 600,- og 1200,- for serviseleie, oppvask og annet renhold. Dette avtales på forhånd ved at det oppgis ved bestilling hva slags leieforhold det gjelder og sannsynlig antall til bords.  

Det er lavere priser ved minnesamvær etter bisettelser og begravelser, til  borettslags- /foreningsmøter og det frivillige kulturlivs arrangementer på hverdager.

Det er plass til  ca. 60 til bords i ”Storstua” avhengig av hva slags bordplassering som velges, inntil 70 hvis det velges å flytte salongmøbler fra ”Dalen” i forlengelsen av Storstua. Løsningen velger leietakere selv men må sette alt tilbake slik det var når lokalet ble overtatt. Høytaleranlegg Vi har tilgjengelig høytaleranlegg i Storstua, men avspillingsmetodene som skal koples til må det sørges for selv. Det er åpent nettverk i huset, men det kan ikke garanteres at det alltid fungerer.

For bestilling /forespørsler, benytt post@lambertsetergaard.no

Leiesatser – 2. etasjen – i helgene

Leiesatsen er kr. 1800,- + renholdstjenester (se nedenfor) i sin helhet for hele etasjen med lokalene Bakkerud og Bjørnholtet på lørdager eller søndager  frem til kl. 21.00 + fastprisen kr. 600,- for oppvask/renhold. Det gis vanligvis anledning til å forberede selskapet kvelden i forveien uten tillegg i prisen, som altså samlet blir

kr 2400.

Leiesatser – 2. etasje lokalene hver for seg på hverdager, dag eller kveld

Bakkerud    plass til 40 til bords, Hverdager kr. 800,- til barneselskap, kurs, seminarer etc

Bjørnholtet plass til 24 til bords, Hverdager kr. 600,- til barneselskap, kurs, seminarer etcDette inkluderer tilgang til kjøkkenet med kaffeservise og kaffetrakter.  Hele etasjen utleies vanligvis samlet lørdag eller søndag, med stort kjøkken med kjøleskap, fryseboks, kaffetraktere m/filter. I etasjen er det egne toaletter, innebygd veranda og idet man kommer opp i 2. etg. er det garderobeplass og i de siste par år er det der utviklet et lite ”Lambertseter gårdsmuseum”. Sitteplassene i sofaer der og i lokalet Bjørnholtet benytter mange til mottakslokale før bordsetting i Bakkerud, og/eller til kaffeservering, eller som ”avlastningslokale” når barn vil gå fra bordet.  

Løsningen for bordplassering i lokalene velger leietakere selv men bord og stoler skal settes tilbake slik det var når lokalet ble overtatt. Det er et stort lerrett i lokalet for visning av

Informasjon for øvrig :

Catering – Foreningen har ingen avtaler

Vi har ingen bindinger/provisjonsavtaler med cateringfirmaer som våre leietakere da må benytte. Leietakere står også fritt til å lage mat hjemme som tas med ferdig til gården. Foreningen for Lambertseter gård kan låne ut oppbevaringskasser som maten holder seg varm i hvis ønskelig.

Vi ønsker på den måten særlig at unge familier skal ha det tilrettelagt for rimeligst mulig å arrangere f.eks. dåps-og navnefester hos oss, med også de rimelige leieprisene når vår 2. etg. leies.

Våre hensyn til den bevaringsverdige bygningen og nabolaget

Det må tas sterke hensyn til at det er en bevaringsverdig bygning våre leietakere tar ansvaret for når de leier lokaler. Vi har ikke anledning til å leie ut til  ”tradisjonelle” ungdomsfester med alkoholservering verken i 1. eller i 2. etg. Det må opplyses hva slags selskap det dreier seg om når man gjør forespørsler om ønskede leieforhold. I henhold til et vedtak i forhold til Brannvernloven er bygningen klassifisert til å være et spesielt brannvernobjekt og er underlagt strenge regler av den grunn. Det handler i høyeste grad også om sikkerheten til de som befinner seg i huset. Derfor er det heller ikke aktuelt med servering av alkoholholdige drikker i 2. etg. og leietakere må utvise stor forsiktighet med elektriske apparater og omgang med åpen varme, samt sette seg inn i hvor rømningsveier, brannslukningsapparater og brannslanger er. Av hensyn bygningen og til nabolaget står det i våre kontrakter og tidvis engasjerer vi også vaktselskap til å kontrollere at fristen for å forlate bygningen rolig når det skjer langt over midnatt , da vi  forventer at det tas hensyn til nærliggende nabolag. Vi tar helst imot forespørsler om leieforhold og andre henvendelser til vår ovenstående E-postadresse.  Gårdskontoret er bare betjent sporadisk og vil man bese lokalene selv er det bare å komme ca. kl. 1745 alle hverdagskvelder da forenings-og kulturlivet er aktivt høst, vinter og våull år. For nøkkelhenting har vi samarbeid med frivillighetssentralen. Kontrakter inneholder opplysning om når det kan hentes nøkler før et selskap/arrangement.

Se videre på utleiesituasjonen i helger på hovedsiden vår. For andre leieforhold, konkret bestilling etter å ha lest utleiebetingelser og sett bilder og omtale av lokalene :