Betingelser og regle for leie

 

Gjeldende regler for anvendelse av lokaler

Det er flere utleielokaler på Lambertseter gård. Dere disponerer avtalt lokale i avtalt tid. Selv om andre lokaler ikke benyttes når dere leier, kan dere ikke benytte disse. Det er totalt røykeforbud inne på gården. Dere står fritt til å velge bordplassering i Storstua og Bakkerud. Etter selskapet skal stoler stables og bord slås sammen og settes tilbake på plass. Skulle man under leieforholdet komme til skade å ødelegge eller knuse noe på gården, er man erstatningspliktig for dette. Dette skal leietager gi beskjed om og man vil få en faktura på dette i etterkant. Kontrakten er bindende. Krav om frafall av leieforholdet (og kreve refusjon ) kan kun ha bakgrunn i en situasjon som gjør det umulig / unaturlig å gjennomføre et arrangement. Skulle det oppstå en situasjon under leieforholdet, skal leier kontakte utleier så fort som mulig

 

Opphold utendørs og lufting

Opphold utendørs og i hagen etter kl.22:00 alle dager er ikke lov av hensyn til naboer i Langbølgen. Vinduer og balkongdører vendt mot syd (hage) og vest (Langbølgen) må være lukket ette kl 22:00. Skal man lufte etter dette, må man benytte vinduer vendt mot gårdsplass eller hoveddør.

Selskaper må avsluttes innen kl 22:00 på hverdager og innen 01:00 med påfølgende rydding i helgene.

 

Brannvernrestriksjoner

Lambertseter gård er underlagt strenge brannvernbestemmelser som følge av gårdens bevaringsverdige status og ikke minst for tryggheten til brukere og leietagere. Den som står i kontrakten eller den som mottar nøkkel skal være kjent med brannrutinene på gården og må være med på en brannrunde før leietager får nøkkel.

Ved anvendelse av fakler, må disse kun settes nederst på hoved trappen eller lengre ut på gårdsplassen.

Bruk av levende lys i lokalene må gjøres med største forsiktighet. Rester av stearinlys må kastes i bøtten for brannfarlig avfall. Forlat aldri gården med fakler eller annet levende lys tent.

Røyking må kun foregå ute ved utsatte askebegre. Ett nedenfor trappen ved hovedinngangen og ett ved kjøkkeninngangen. Sneiper og annet brannfarlig må kun kastes i godkjente bøtter / askebegre

Det er ikke lov å ta av dørpumper eller på noen annen måte sette opp dører som ikke har magnet for dette. Det er ikke lov å ha flere personer i lokalet en det som er nevnt i kontrakten.

 

Etter selskap og man skal forlate gården

Lokalet og servise vaskes av vårt personalet. Leietager må rydde lokalet og sette servise på kjøkkenet. Bestikk settes i bøtter med vann som stå under oppvaskkum. Serviset settes i vasken med vann. Tallerkener nederst.

Pass på at alt lys er slukket, dører og vinduer er låst. Lås med begge låser på hoveddør når sistemann forlater gården. Nøkler puttes i brevsprekk i hoveddør.

Det henstilles til leietagere å forlate gården så rolig som mulig med hensyn til naboer.

 

Oppsigelsesfrist og erstatningsansvar

Kontrakten er bindende. Krav om frafall av leieforholdet (og kreve refusjon ) kan kun ha bakgrunn i en situasjon som gjør det umulig / unaturlig å gjennomføre et arrangement.

Eventuelle refusjonskrav tas opp til drøftelse på et konkret grunnlag.

Skulle man under leieforholdet komme til skade å ødelegge eller knuse noe på gården, er man erstatningspliktig for dette. Dette skal leietager gi beskjed om og man vil få en faktura på dette i etterkant.

Brudd på betingelser og regler vil kunne medføre kanselering eller slutt på selskap uten rett til refusjon.

LEIEBETINGELSER

Ved forespørsel om leie må det opplyses hva slags selskap det dreier seg om. Leietakerne må ta hensyn til at Lambertseter gård er en bevaringsverdig bygning. Vi leier derfor ikke ut til «tradisjonelle» ungdomsfester med alkoholservering.

Bygningen er også klassifisert som et spesielt brannvernobjekt og underlagt strenge regler. Det handler blant annet om sikkerheten til de som befinner seg i huset. Leietakerne må utvise stor forsiktighet med elektriske apparater og omgang med åpen varme, samt sette seg inn i hvor rømningsveier, brannslukningsapparater og brannslanger er.

Les alle betingelser

KONTAKTINFORMASJON

 

Langbølgen 2C, 1154 Oslo

post@lambertsetergaard.no

+47 22 28 29 69

Lambertseter Gård eies av Oslo kommune, ved Kulturetaten, men drives av Foreningen for Lambertseter Gård, stiftet i 1956.