I ÅRET SOM ER GÅTT
har det skjedd mye på Lambertseter gård. Både medlemsforeningene i Foreningen for Lambertseter gård (FFLG) og mange andre foreninger har hatt et sted å være for gjennomføring av møter og arrangementer. Folk i bydelen har brukt gården aktivt til navnefester, konfirmasjoner, bursdager og minnestunder. Gårdens bruk er knyttet nært til høydepunkter og høytider i folks livsløp. Dels på grunn bidrag fra Lambertseteralliansen, et samarbeidsorgan for borrettslag og Get, men også bydelsutvalget, har vi kunnet gjennomføre mange kulturarrangementer. Ikke minst har konsertene knyttet til “Jazz på Gården” vært svært godt besøkte. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har vi kunnet kjøpe inn nytt lydutstyr, nye bord og stoler i flere rom, og et nytt, fint møblement i Dalen, rommet som ligger inntil Storstua i 1. etasje. Nye gardiner har kommet på plass både i Storstua, Dalen og Bjørnholtet. Så har Bergesenstiftelsen bevilget oss 120.000 kroner til piano. Det kommer på plass rett over nyttår. Så venter vi med spenning på hva som kommer ut av OBOS bevilgning på inntil 3 millioner kroner til å ruste opp gården. For å utløse bevilgningen må kommunen bevilge det samme. Uansett, vi ønsker våre brukere velkommen tilbake i 2019! God Jul og Godt Nytt År!

Bildet av husmannsplassen Sæterbråtan under Lambertseter gård er malt av vår lokale kunstnerr Rolf Jørgensen.

Hilsen styret i Foreningen for Lambertseter gård